skip to Main Content

Caleta salvatge i solitària ubicada entre les cales de Jòncols i Pelosa, al peu del Cap Norfeu. Es troba aproximadament a 16 km de la vila de Roses. Des de l’any 2009 gaudeix del certificat ambiental europeu EMAS i de l’internacional ISO 14.001.

Característiques

Cala formada per còdols i palets

Dimensions:

60 metres de longitud

Serveis:

Abalisament de la zona de bany

Prohibit:

1. Abocar i abandonar residus, tant a terra com a mar. 2. Encendre foc. 3. Acampar. 4. Portar gossos. 5. Fondejar sense respectar les distàncies mínimes obligatòries, les boies d’abalisament o fondeig o qualsevol altre requeriment de costes o de navegació. 6. Accedir amb vehicles motoritzats fins a la sorra, còdols o pedres de les cales.

Back To Top